+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Преимущества

 • Бързосъхнещи мастила за множество различни повърхности.
 • Високоскоростен печат до 300 м/мин.
 • Висококачествен печат до 600 dp.
 • Ширина на полето за маркиране от 12,7 мм до 50,4 мм.
 • Лесно обслужване

Мастила

 • Уникални мастила за различни типове повърхности.
 • Специални мастила за дълготраен печат върху неабсорбиращи повърхности.
 • Универсално решение едновременно за абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности.

Печат с висока резолюция

 • Баркодове с висока разделителна способност (2D).
 • Възможност за многоредово печатане при висока скорост.
 • Устойчив и ясен отпечатък при нанасяне както на елементарен номер, така и на интерактивен 2D-код.

Лесно обслужване

 • Лесна и чиста смяна на касетите с мастило – включва в себе си печатащата глава и мастилото.
 • За да промените цвета на мастилото , проста сменете касетата.

Гъвкавост

 • Възможност за управление на няколко печатащи глави с един контролер.
 • Вграден Ethernet порт- принтерът може да се включи в локална мрежа.
 • Опростен процес ВКЛ / ИЗКЛ.
 • Подготовка / редактиране на текстови съобщения без прекъсване на процеса на печат.