+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Принтер-аппликатор Domino М-серия

Това е високотехнологично и компактно устройство за печат и поставяне на етикети върху опаковките, което позволява реализирането на практически всяко решение за печат на променлива информация върху продукцията.

Основни възможности на принтер-апликатора Domino М-серия

  • Дава възможност да се използва както собствен принтер Domino, така и принтери SATO и Zebra.
  • Използването на стандартен интерфейс за предаване на данни USB и RS232 (стандартна комплектовка) и Ethernet (опция) посредством стандартен драйвер Windows позволява лесно управление на печат на линията като при обикновен офис принтер, както и позволява да се използват конвенционални приложения за печат.
  • Лесна интеграция на системата за управление на печат в заводската система за управление на технологичните системи.
  • Отпечатване на етикети директно от паметта на принтера или компютъра.
  • Софтуер M-design и M-setup позволяват не само да се създаде макет на етикета с помощта на интуитивен и понятен интерфейс, но и да се правят настройки от компютър, свързан с принтер-апликатора.
  • Възможност за модернизация на стандартните модели на принтер-апликатора до система RFID без подмяна на печатащия модул.
  • Широк диапазон от размери на печатни етикети.