+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

За технологията

 

Технологията позволява свързване на оборудването в мрежа за дистанционен котрол и управление на маркиращите и кодиращи процеси. Софтуеърът за работа в мрежа е разработен специално за принтерите с висока резолюция С-Серия, използвани за печат върху картонени опаковки(кашони).

Продуктът Domino Connect+ за работа в мрежа позволява свързването, управлението и контрола от едно работно място на цялото маркиращо оборудване Domino по време на опаковъчно – кодиращия процес.

Особености и предимства:

Опростена работа

  • Приложения разработени на база ОС Windows предполагат добре познат интерфейс.
  • Мрежовите приложения позволяват управление на цялото оборудване Domino
  • Работа с централна база данни улеснява и уеднаквява надписите и графиките.

 

Завишен контрол на производство
 

  • Генериране на съобщения от едно централно място елиминира негативния ефект на човешкия фактор.
  • Индикация на дисплея за работата и състоянието на всеки принтер.
  • Пълно проследяване и контрол на производството - подходящо за строго регулираните пазари, като фармацията.
  • Гъвкавост – контрол на принтерите индивидуално или в група.

 

Специализация

Софтуеърните и хардуеърните решения на Domino за работа в мрежа са специално разработени за осигуряване на максимална ефективност при проиводство, наблюдение и контрол на операциите по маркиране на продукти.

Domino C-series Connect Софтуеърът за работа в мрежа е разработен специално за принтерите с висока резолюция С-Серия, използвани за печат върху картонени опаковки(кашони).

Драйверите Connect+ са базови за принтерите Domino А-Серия, Domino С-Серия, Domino М-Серия, Domino V-Серия, опционалните им модели, както и за по-старите поколения Domino.

Чрез Ethernet връзка на принтерите Domino S-Серии и Domino D-Серии Plus достигаме пълна свързаност на производството и централизиране на управлението.