+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Основни приложения

Стерилизация и агрегация

Този софтуер и хардуер се прилагат за осъществяване на мониторинг на движението на лекарствени средства от производителя до крайния потребител чрез използване на индивидуални и групови кодирани маркировки.

Стерилизацията е процес за подробен запис на уникална, проследяема по всяко време информация за продукта от производителя до крайния потребител. Програмата създадена най-напред срещу фалшифициране на фармацевтични медикаменти, по-късно намира приложение и в други отрасли (козметични, химически, храни), като се гарантира проследяемост за всеки момент на движение на продуктите от опаковането им в индивидуална опаковка, след това групова опаковка (кашон, каса, до ниво, палети и контейнери) за да се стигне и до складовата логистика.


Други приложения

Замяната на традиционния начин на печат с лазерно маркиране, значително намалява риска от неточна и невярна информация и по-лесно може да се провери чрез автоматизирана система за видео наблюдение по производствената линия.

Възможност за наблюдение и и защита от фалшификация.

Адаптиране на продукта за по-късен етап от производството.

Валидация (GMP) и проверка.

Кодиране с баркод и RFID