+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Основни приложения

Вестници и списания

Печат с принтерите А-серия, К-серия, V-серия, G-серия, непосредствено върху продукта изключва необходимостта от листовки и вложки

Международни вериги

Промоции може да се правят във всички страни от верига магазини