+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Основни приложения

Карти - пластики

Стриктното съответствие на нанасяната информация и данните от картата се осигурява посредством автоматичен видеоконтрол с камера за разчитане на шрифта OCR-B или магнитната лента.

Съответствие на данни

Вградената система за верификация гарантира съответствие на данните на картата и носителя.

Комбинацията от OCR шрифтове, камера за разпознаване, четци на магнитната лента и баркода гарантират 100% съответствие на данните.

Надеждността на производството се повишава при равнението на отделните идентификатори на картата и носителя.

Сигурност на данните

Сигурността на системата се осигурява чрез постоянно наблюдение и проверка на всеки продукт.

Напечатаната информация може да се използва за автоматично отчитане и търсене на съответстващите данни в база данни.

Гарантирана безопасност на базата данни PIN кодове.

Ключови преимущества

Посредством Domino Editor GT, за дребно символен печат - Domino А-series СР или при принтерите Domino K-series, системите Domino Ви дават опростено и икономически ефективно решение за номериране или персонализиране на карти.

Високо качество на печат при производителност до 16 000 карти в час.

Икономически по-изгодна система в сравнение с традиционните методи за печат върху пластики.

За клиенти нанасящи променлива и персонална информация.

Domino K-series принтира с мастила от стандартната CMYK палитра.