+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Основни приложения

Безопасност

Безопасността на продукцията включва в себе си нанасянето на кодове, бар кодове върху лист, маркировка на банкноти със специални мастила и номерация с помощта на принтерите А-серия, К-серия, V-серия, G-серия. 

Безцветните мастила за принтери А—серия са видими само под UV облъчване.

Дълготрайните мастила не могат да бъдат изтрити без да се повреди и повърхността на продукта.

Контрол на производството

Всяка единица продукт може да получи уникален код, който позволява да се осъществи пълен контрол и проследяемост на продукцията, отчетност и в случай на нужда изтегляне на продукцията.

Качеството на печат отговаря на изискванията за използване на баркодове EAN 13, EAN 8 и UPC 12/8

Изделията могат да бъдат проследяване посредством персонален контролер Domino Editor GT, оборудван с камери и скенери.

Достоверност

Кодовете, нанесени с мастиленоструйните принтери А-серия, К-серия, V-серия и G-серия могат да бъдат проверени чрез система за автоматично разпознаване.

Изборът на съобщения може да бъде персонализиран в съответствие с предварително нанесени кодове.

Множеството генерирани алгоритми предотвратяват появите на фалшификати в промо-акциите и лотариите.

Основни преимущества

Гъвкава интеграция в съществуващо производство чрез използване на контолера Domino Editor GT принтери за дребно символен печат Domino А-серия СР, , К-серия, V-серия, G-серия.

Високоскоростният печат не забавя производителността на линията.

Икономически ефективна алтернатива на дигиталния тонер печат.

Отлично прилепване към различни материали, включително хартия, пластмаса, ламинат и фолио.

Препратки

- Мастиленоструйни технологии за пластики

- Domino Editor GT

- Domino K100

- Domino K150

- Domino K200

- Domino A-Series CP