+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

За технологията

Технологията осигурява висококачествен печат на текст и изображение при висока скорост. Принципа на действие е аналогичен, като на дребносимволния мастилено-струен печат, с изключение на това, че повърхността на продукта попадат и някои неотронени и незаредени капки.

Мастилено-струйния Bitjet+ с 256-те си мастилени дюзи осигурява бързосъхнещ мастилен надпис или изображение с високо качество и при много високи скорости. При тази технология не се налага допълнителни изсушители, като при ултравиолетовите или солвентните мастила.

Тази технология е приложима за персонализация в полиграфията, пощенските услуги и др. Подходяща е за нанасяне на адресна информация , идентификационна номерация, баркодове върху различни повърхности, като пластмасови карти, лотарийни билети, пликове и други.

Принцип на работа

Основния принцип на работа при бинарната технология е като при мастилено-скруйния печат: Под въздействието на електростатичното поле най-малките капчици мастило се отклоняват от циркулиращата мастилена струя, единствената разлика, че върху повърхността могат да попаднат и някои от по-едрите и „незаредени“ капчици. Бинарната технология е в това, че мастилените капки или са „заредени“ или са без „заряд“, като по този начин се постига висока точност на позициониране на капките. Посредством 256-те си дюзи печатното поле достига до 54 мм ширина.

Преимущества

  • 256-те дюзи на печатащата глава осигуряват висока резолюция на печат
  • Печат на текст и графична информация при висока скорост
  • Ефективно използване на мастилото чрез рециркулация
  • Без необходимост от допълнителен изсушител.